Giai đoạn cây con

Cách nảy mầm hạt giống - Hướng dẫn đầy đủ
how to sprout seeds
  • Growing Tips
June 16, 2022

Cách nảy mầm hạt giống - Hướng dẫn đầy đủ

Bạn muốn nảy mầm hạt giống như một người chuyên nghiệp? Đọc hướng dẫn này...
Thối rễ - Cách nhận biết, điều trị và phòng ngừa
Root Rot - How To Identify, Treat, and Prevent it
  • Growing Tips
May 26, 2022

Thối rễ - Cách nhận biết, điều trị và phòng ngừa

Bạn đang thắc mắc tại sao rễ cây lại có mùi hôi? Hãy xem bài...
Ánh sáng có cần thiết cho hạt nảy mầm không?
is light necessary for seed germination
  • Indoor Growing
September 21, 2021

Ánh sáng có cần thiết cho hạt nảy mầm không?

Nếu bạn từng thắc mắc liệu hạt nảy mầm có luôn cần ánh sáng không?...