Phương thức thanh toán được chấp nhận

Medic Grow cho phép bạn thực hiện thanh toán bằng PayPal, séc thực tế và chuyển khoản ngân hàng.

Nếu Paypal có sẵn ở quốc gia của bạn, bạn có thể sử dụng Paypal. Bạn cần tạo một tài khoản Paypal và sau đó kết nối nó với tài khoản ngân hàng của bạn thông qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.paypal.com

Đối với khoản thanh toán trên $5000, chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Vui lòng liên hệ với sales@medicgrow.com để biết cách gửi séc thực tế cho chúng tôi.

Đối với chuyển khoản ngân hàng, bạn cần thanh toán khoản thanh toán qua tài khoản ngân hàng của mình. Vui lòng gửi trước một khoản thanh toán đầy đủ. Không có phí ẩn hoặc phí bổ sung. Tổng số tiền bạn phải trả được nêu rõ khi bạn tạo giao dịch. Ngoại lệ duy nhất là nếu ngân hàng của bạn thường tính phí xử lý để thực hiện thanh toán.

Vui lòng gửi email cho chúng tôi sau khi bạn gửi tiền cho chúng tôi và chúng tôi sẽ xác định khoản thanh toán của bạn và đừng quên nhận xét về số đơn đặt hàng của bạn khi bạn thanh toán. Cảm ơn!

Làm thế nào để thanh toán cho chúng tôi bằng chuyển khoản ngân hàng?

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước: 5

Bước: 6