Yêu cầu bảo hành

1. Vui lòng điền vào “Mẫu yêu cầu bảo hành” bằng cách cung cấp chi tiết đơn hàng của bạn và mô tả toàn diện về vấn đề bạn đang gặp phải.

2. Bạn có thể mong đợi nhận được phản hồi hoặc giải pháp trong vòng 24 giờ làm việc. Nếu bạn không nhận được bất kỳ thông tin liên lạc nào trong khung thời gian quy định, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email chính thức của chúng tôi: service@medicgrow.com.

3. Tìm hiểu thêm chính sách bảo hành bấm vào đây .