Chính sách bảo mật

Bảo vệ thông tin riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chính sách của Medic Grow là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập từ bạn trên trang web của chúng tôi: https://medicgrow.com/

Thu thập thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi thu thập thông tin về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông tin cá nhân do bạn cung cấp trực tiếp và thông tin chúng tôi thu thập bằng phương pháp tự động khi bạn tương tác với các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Medic Grow có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên của bạn. Nếu bạn mua sản phẩm của Medic Grow, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thanh toán và thẻ tín dụng. Thông tin này được sử dụng để hoàn tất giao dịch mua hàng. Chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin cá nhân hoặc phi cá nhân trong tương lai.

Thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể được Medic Grow tự động thu thập. Thông tin này có thể bao gồm: tên, thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ email, thông tin nhân khẩu học như mã bưu điện, sở thích và sở thích, thông tin khác liên quan đến khảo sát và/hoặc ưu đãi của khách hàng, địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và địa chỉ trang web giới thiệu . Thông tin này được sử dụng để vận hành dịch vụ, duy trì chất lượng dịch vụ và cung cấp số liệu thống kê chung về việc sử dụng trang web Medic Grow.

Medic Grow khuyến khích bạn xem lại các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web mà bạn chọn liên kết đến từ Medic Grow để bạn có thể hiểu cách các trang web đó thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Medic Grow không chịu trách nhiệm về các tuyên bố về quyền riêng tư hoặc nội dung khác trên các trang web bên ngoài trang web Medic Grow.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn
Medic Grow thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành (các) trang web của mình và cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Medic Grow cũng có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có sẵn từ Medic Grow và các chi nhánh của nó.

Chia sẻ thông tin với bên thứ ba
Medic Grow không bán, thuê hay cho thuê dach sách khách hàng của mình cho các bên thứ ba.

Đôi khi, Medic Grow có thể thay mặt các đối tác kinh doanh bên ngoài liên hệ với bạn về một ưu đãi cụ thể mà bạn có thể quan tâm. Trong những trường hợp đó, thông tin nhận dạng cá nhân duy nhất của bạn (e-mail, tên, địa chỉ, số điện thoại) sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Medic Grow có thể chia sẻ dữ liệu với các đối tác đáng tin cậy để giúp thực hiện phân tích thống kê, gửi cho bạn email hoặc thư bưu điện, cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả các bên thứ ba đó đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ cho Medic Grow, và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin của bạn.

Medic Grow có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không cần thông báo nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc khi tin rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các sắc lệnh của pháp luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được cung cấp trên Medic Grow hoặc trang web; (b) bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Medic Grow; và/hoặc (c) hành động trong những trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Medic Grow hoặc công chúng.

Cách chúng tôi sử dụng cookie
Cookie là một tệp nhỏ chứa một chuỗi ký tự được gửi đến máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web. Khi bạn truy cập lại trang web, cookie sẽ cho phép trang web đó nhận ra trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi giỏ hàng và lịch sử đặt hàng của bạn. Chúng tôi làm việc với các công ty bên thứ ba có thể đặt cookie và/hoặc đèn hiệu web/thẻ pixel (gọi chung là "cookie") trên trình duyệt web của bạn. Những cookie này thu thập thông tin hướng dẫn chúng tôi về những thứ như cách bạn điều hướng quanh trang web của chúng tôi, những sản phẩm bạn duyệt và những sản phẩm bạn mua. Thông tin này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cách chúng tôi có thể phục vụ lợi ích của bạn tốt hơn cũng như cung cấp cho bạn các sản phẩm tốt hơn và được cá nhân hóa hơn. Nói chung, thông tin chúng tôi thu thập bằng cookie không nhận dạng cá nhân bạn.

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể xóa cookie ngay khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi. Mặc dù bạn không bắt buộc phải chấp nhận cookie khi truy cập trang web của chúng tôi, nhưng nếu bạn đặt trình duyệt của mình từ chối cookie, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng và chức năng của trang web này.

Liên kết đến các trang web khác
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Trẻ Em Dưới Mười Tám Tuổi
Chúng tôi tin rằng việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em là đặc biệt quan trọng và vì lý do đó, mục đích của chúng tôi là không bao giờ thu thập hoặc duy trì thông tin từ trẻ em trên Trang web của chúng tôi trừ khi việc tiết lộ thông tin đó được thực hiện với sự đồng ý có thể kiểm chứng của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Những thay đổi đối với tuyên bố này
Nếu chúng tôi quyết định thay đổi toàn bộ hoặc một phần Chính sách quyền riêng tư của mình, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên Trang web của mình. Những thay đổi đó sẽ có hiệu lực vào ngày đăng trong thông báo và sẽ áp dụng cho tất cả người dùng Trang web của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách vận chuyển của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ địa chỉ email bán hàng phát triển y tế